Östanfläkten

Östanfläkten är SPF Seniorerna Jönköping Östers medlemsblad, som kommer med 6 nummer om året. Den innehåller kommande program, referat från genomförda arrangemang, information om SPF Seniorerna och allmän information