Vem kan bli medlem

Alla som har rätt till pension av något slag kan bli medlem i SPF Seniorerna.

Du behöver alltså inte ha gått i pension för att få bli medlem. Du kan fortfarande arbeta till viss del eller till och med heltid.

Även den som är gift eller sambo med en befintlig medlem kan gå med i SPF Seniorerna, oavsett ålder.

Medlemskapet gäller från och med den dag medlemsavgiften är betald.