Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2024

Ø Att genom varierande program med högt underhållningsvärde höja närvaron vid månadsmöten.

Ø Att genom regelbundna aktiviteter såsom studie- och motionscirklar, studiebesök, luncher mm verka för medlemmarnas välmående.

Ø Att genom sporadiskt återkommande udda evenemang med högt uppmärksamhetsvärde, höja föreningens attraktionskraft.

Ø Att genom kreativ PR höja föreningens roll i media och bland föreningens medlemmar.

Ø Att genom aktiv representation i KPR och LPR verka för ökad trygghet och valfrihet inom vård och omsorg.

Ø Att genom regelbundna kontroller övervaka utvecklingen.