Kontakta oss

Personbild

Birgitta Dele

Folkhälsa/Friskvård

Personbild

Greta Karlsson

Medlemsregisteransvarig

Personbild

Britt-Marie Florvik

Medlemsregisteransvarig, Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Andersson

Pensionärsråd - SPR

Personbild

Jan-Olof Svensson

Rekrytering/Marknad/Kommunikation, Medlemsregisteransvarig, Trafik

Personbild

Bengt-Åke Gustafsson

Resor, Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbild

Yvonne Lindgren

Revisor

Personbild

Ann-Christin Sahlén

Revisor

Personbild

Göran Viklander

Trafik

Personbild

Anita Ljunggren

Utbildningsansvarig

Personbild

Ewa Lennqvist

Valberedning

Personbild

Eva Christina Mejving

Valberedning

Personbild

Gerd Berggren

Valberedning ordförande

Personbild

Lennart Ahnstedt

Webbredaktör, Digitaliseringsombud

Personbild

Kalle Stawiarski

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig

Valborg Ekman, 072-0020323 Revisors suppleant

Birgitta Andersson, 070-963 97 38 ledamot Samrådsgruppen och ersättare i KPR

Kerstin Viklander, Festkommittén

Kristina Persson, Festkommittén

Mats Karlsson, Festkommittén