Kontakta oss

Olle Burström

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Birgitta Dele

Folkhälsa/Friskvård

Britt-Marie Florvik

Medlemsregisteransvarig CU,Folkhälsa/Friskvård

Bengt-Åke Gustafsson

Resor

Mari-Ann Josefsson

Medlemsregisteransvarig CU

Greta Karlsson

Medlemsregisteransvarig CU

Yvonne Lindgren

Revisor

Kalle Stawiarski

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU

Jan-Olof Svensson

Trafik,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Göran Viklander

Utbildning,Trafik

Stig Wikström

Revisor

Gunnar Olsson, 073-7821676 Revisors suppleant

Anita Ljunggren, 073-6464411 ledamot Samrådsgruppen och ersättare i KPR

Lena Brink, 070-5322917 ledamot Samrådsgruppen och ersättare i KPR

Jan-Olof Svensson, 073-5326720 redaktör Östanfläkten, Festansvarig