Kontakta oss

Personbild

Anita Ljunggren

Styrelsen ordförande

Personbild

Lilian Mattsson

Styrelsen vice ordförande

Personbild

Agneta Hedljung

Styrelsen sekreterare, Styrelsen ledamot

Personbild

Jan-Olof Svensson

Styrelsen kassör

Personbild

Lennart Ahnstedt

Styrelsen ledamot

Personbild

Greta Karlsson

Styrelsen ledamot

Personbild

Bengt-Åke Gustafsson

Styrelsen ledamot

Personbild

Britt-Marie Florvik

Styrelsen ledamot