Stadgarna gällande från 1 januari 2022.

Stadgar beslutade i kongressen 2021. Gäller från 1 januari 2022.