Om föreningen

Vår förening bildades 1954 och har som främsta uppgift att engagera medlemmarna.
Det skall vara intressant, lärorikt och förnöjsamt att tillhöra vår gemenskap. Därför har vi ett rikt utbud av aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar. Vi ägnar oss inte åt politik men vi deltar i högsta grad i samhällsdebatten. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är vårt viktigaste instrument för att påverka i kommunen.