Genomförda aktiviteter 2022

Här finner du referaten från årets genomförda aktiviteter.

Styrelsemöte 10 januari

Styrelsemöte genomfördes måndag 10 januari hos ordförande Sören Thomsson.