Om föreningen

Välkommen till SPF Seniorerna Eskelhem-Tofta

Vår förening tillhör Gotlandsdistriktet av SPF Seniorerna. Den är en politiskt och religiöst obunden ideell pensionärsförening med medlemmar från Eskelhem och Tofta samt angränsande socknar. Verksamheten bedrivs i enlighet med de stadgar för SPF Seniorernas pensionärsföreningar som gäller från 1 januari 2022.

Antalet medlemmar har ökat under 2021 och vi är totalt 68 seniorer i föreningen när vi går in i det nya året 2022, en glädjande utveckling med tanke på att den pågående pandemin har påverkat medlemsantalet negativt i många föreningar.

Vi har regelbundna månadsmöten med lunch och program som bland annat omfattar någon form av underhållning eller föredrag. En återkommande och uppskattad programpunkt är lotteriet med många, fina vinster.
Under den varma perioden möts vi gärna utomhus i något av våra vackra ängen med korvgrillning och underhållning. Traditionsenligt har vi varje år en uppskattad sammankomst i Gnisvärds fiskeläge.

Exempel på återkommande aktiviteter för övrigt:

- Kortspel i form av bräus, priffe och bondtolva     
- Bowling och deltagande i tävling
- Kubbspel på Tofta varpaplan vid Toftagården
- Gemensamma promenader på Tofta strand
- Bussutflykter till intressanta resmål på ön
- Andra aktiviteter kan förstås anordnas om intresse finns

Årsmöten med förhandlingar, val av styrelse och ledamöter etc. hålls i januari varje år. Protokoll från årsmöten läggs ut på sidan "Genomförda aktiviteter". Våra möten inomhus har vi vanligtvis på Suderbys Herrgård i Västerhejde.

Medlem i föreningen kan den bli som har pension av något slag. Även den som är gift eller sambo med medlem kan vara med i vår förening.
Årsavgiften för 2022 är 250 kr.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna!