Stadgar

Från den 1 januari 2024 gäller nya stadgar för SPF Seniorernas föreningsverksamhet.