Kommande aktiviteter

Här finner du våra kommande aktiviteter. Året inleds med ett årsmöte i januari följt av månadsmöten under vår och höst. Under juni anordnas som regel någon form av utflykt. Året avslutas med samling kring julbordet.

 

 

 

 

 

 

PLANERADE MÖTEN OCH AKTIVITETER 2024

Kommittémedlemmar Läs mer här

25 JAN
ÅRSMÖTE STRANDPENSIONATET KL 13
 
29 FEB
VÄLKOMNA TILL LINDS VÄXTHUS KL 13.30
LUNCH 190 KR (ANMÄLAN)   

28 MARS
STRANDPENSIONATET KL 13
KOMMITTE 6 

25 APRIL
STRANDPENSIONATET KL 13
KOMMITTE 1  

23 MAJ
TOFTA HEMBYGDSGÅRD KL 13

14 JUNI
UTFLYKT (ANMÄLAN)

14 AUG
TRIVSELEMÖTE I GNISVÄRD KL 15
KOMMITTE 3   

12 SEPT
KORVGRILLNING OCH ANNAT I ÖVIDE ÄNGE KL 13
(STYRELSEN)

31 OKT
STRANDPENSIONATET KL 13
KOMMITTE 4 

28 NOV
STRANDPENSIONATET KL 13
KOMMITTE 2 

14 DEC
JULBORD STRANDPENSIONATET KL 13

I SAMVERKAN MED STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
VÄLKOMNA!