Funktionärer

Karsten Berg

Webbredaktör

Anna-Britta Hansson

Valberedning

Arne Larsson

Revisor

Vivan Olin

Medlemsregisteransvarig

Arne Larsson

Revisor

Gunilla Renglin

Revisor

Alf Ahlström

Valberedning

Ann-Catherine Jonasson

Webbredaktör