Kommittéer

Att planera, göra upp program och svara för genomförande av föreningens månadsmöten, görs av en kommitté för varje möte.

Följande kommittéer gäller för 2023

Första namn är sammankallande

1

ANNABRITTA HANSSON  070-5568091
ARTUR OLOFSSON  076-6268172
MARIANNE LINDVALL  073-9041279
MARGIT GUNNARSSON  072-2139480
ULLABRITT SCHUBERG  0498-266652
P-G HÄGGREN  0498-266652
ASTA SVENSSON  0498-266659

2

BARBRO WICKMAN  070-8266692
BERYL UDDIN  070-8280011
ASTRID ÖBERG  0498-245144 
ROBERT ÖBERG  073-6308405
DAGNY LARSSON  076-2415782
UNO JACOBSSON  070-3466605
MAJGUN JACOBSSON  073-5784532
SONJA OLSSON  070-7869950

3

KERSTIN JOHANSSON  073-3525139
STURE JOHANSSON  076-2126533
GÖRAN CARLSSON  070-5681045
GUNILLA CARLSSON  070-2029623
KARSTEN BERG  070-4034044
SOLVIEG BERG  076-1410555
GÖRAN ALM  070-6006638
EVY AHLIN  070-3149485

4

ANN-CATRINE JONASSON  070-3321698
GUNILLA RENGLIN  073-7357882
BARBRO SANDBLOM  076-1155380
OVE NYMAN  070-6415928
SIV NYMAN  0498-297039
BRITTA HÄGGQVIST  073-1416610
MARGARETA IVEBY  073-1827041
ÅKE IVEBY

5

ALF AHLSTRÖM  070-6671043
LENA AHLSTRÖM  073-5518814
KJELLÅKE OLIN  070-9920018
VIVAN OLIN  076-0821623
GUNNEL PETTERSSON  073-9704473
SÖREN THOMSSON  070-3539101
BENGT JOHANSSON  070-4443444

6

GULLVI NORRBY  070-6691213
INGVAR NORRBY  070-8266502
SONYA OLSSON  070-5266508
ARNE LARSSON  076-7028986
INGER LAWERGREN  072-5242401
BETH HAGMAN  072-2245161