Kommittéer 2022

Att planera, göra upp program och svara för genomförande av föreningens månadsmöten, görs av en kommitté för varje möte.

Följande kommittéer och medlemmar gäller för 2022


K1
ANNA-BRITTA HANSSON / ARTUR OLOFSSON
MARIANNE LINDVALL
MARGIT GUNNARSSON
ULLA-BRITT SCHUBERG / P-G HÄGGREN
INGER RONSTRÖM
ASTA SVENSSON 

K2
BARBRO WICKMAN
BERYL UDDIN
SONJA OLSSON / TORSTEN ANDERSSON
ASTRID O ROBERT ÖBERG
DAGNY LARSSON  

K3
STURE O KERSTIN  JOHANSSON
GÖRAN O GUNILLA CARLSSON
KARSTEN O SOLVEIG BERG
GÖRAN ALM
EVY AHLIN      

K4
ANN-CATRINE JONSSON
RUNE O MARIANNE JONSSON
GUNILLA RENGLIN
BARBRO SANDBLOM
SIV O OVE NYMAN
BRITTA HÄGGQVIST 

K5
ALF O LENA  AHLSTRÖM
KJELL-ÅKE O VIVAN OLIN
GUNNEL PETTERSSON
SÖREN THOMSSON
BENGT JOHANSSON

K6
GULLVI O INGVAR NORRBY
SONYA OLSSON
BIRGITTA BRAKSTAD
ARNE LARSSON
INGER LAWERGREN
BETH HAGMAN