Studiegruppen "Bli bättre på mobilen"

Deltagarna i studiegruppen. Foto Karsten