Styrelsen

Personbilden är ej tillgänglig.

Sören Thomsson

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Göran Carlsson

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Vivan Olin

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Siv Nyman

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Dagny Larsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gullvi Norrby

Styrelsen vice sekreterare

Personbilden är ej tillgänglig.

Barbro Wickman

Styrelsen sekreterare