Dataskyddsförordningen GDPR

Alla verksamheter måste följa dataskyddsförordningen vid behandling av personuppgifter.