Dataskyddsförordningen GDPR

Alla verksamheter måste följa dataskyddsreglerna vid behandling av personuppgifter.