Årsmöte 2024

Handlingar till Årsmötet 2024
Tofta Strandpensionat

1_Kallelse till årsstämma 2024-04-11.pdf

2_Förslag till föredragningslista.pdf

3_Verksamhetsberättelse 2023.pdf

4_Resultat & Balansräkning 2023.pdf

5_Revisionsberättelse.pdf

6_Förslag till Verksamhetsplan.pdf

7_Budget 2024 Prognos 2025 & 2026.pdf

8_Valberedningens förslag. pdf

9_Årsmötesprotokoll Distriktet 2023.pdf

10_Årsmötetprotokoll 2024.pdf