Kallelse till Årsmöte 2023

SPF Seniorernas Gotlandsdistrikt årsstämma på Suderbys.

Kallelse

Den 13 april 2023 håller SPF Seniorernas Gotlandsdistrikt årsstämma på Suderbys.
Förhandlingarna börjar kl. 1000
Ombudsregistrering från och med kl.0900.
Kaffe serveras från kl. 0930.

Motioner från föreningar skall vara distriktet tillhanda
senast 16 mars.

Handlingar skall vara de ombud, som valts vid föreningarnas årsmöten, tillhanda senast 9 mars. Om ett ordinarie ombud är förhindrad att närvara, skall ombudet lämna handlingarna till en ersättare. Ersättarna är inte kallade.

Vid en distriktsstämma finns inte fullmaktsförfarande.

Vänligen meddela namn och adresser på ombuden snarast efter årsmötet via e-post bohlsson90@gmail.com
eller tel.070-398 72 10

Årsstämmohandlingarna kommer att finnas på hemsidan
from 30 mars.

Efter årsmötet serveras lunch. Vänligen meddela om Du har någon form av matintolerans.

På uppdrag av styrelsen

Britt Ohlsson

Ombud till distriktsstämman 2023-04-13

Blåelden             3 ombud

Eskelhem – Tofta 2 ombud

Fardhem             1 ombud

Fårö                   3 ombud 

Höstglöd             4 ombud

Klinteorten          2 ombud                                   

Majgu                 2 ombud

Norrkretsen         3 ombud

Stenkyrka           2 ombud

Storsudret          1 ombud

Treklangen          2 ombud                  

Visborg               3 ombud

Visbyringen         3 ombud

Vängeorten         1 ombud

Östebygden         1 ombud