Upplevelsedagen 2019

Upplevelsedagen började på Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde