Kurs Medlemsregistret

Den 27 och 28 november hölls kurs i Miriam,
vårt medlemsregister.
Kursledare Sabina Brogård från Förbundet
gjorde dagarna lärorika.