Styrelsen

Styrelsen för SPF Seniorerna distrikt Gotland 2021
fram till årsmötet 2022

Britt Ohlsson

Ordförande

Barbro Kysinger

Sekreterare

Agneta Johansson

Kassör

Thomas Frid

Webansvarig

Jari Karivainio

Webbredaktör

Per-Olof Jakobsson

Vice ordförande

Margrethe Bernsen

Vice sekreterare

Eva Lindström

Ledamot i styrelsen

Sten Björklund

Ledamot i Styrelsen

Göte Johansson

Adjungerande

Anna-Britta Hansson

Ledamot i styrelsen