Styrelsen

Styrelsen för SPF Seniorerna distrikt Gotland 2024
fram till årsmötet 2025

Personbild

Britt Ohlsson

Ordförande

Personbild

Eva Lindström

Kassör

Personbild

Thomas Frid

Webansvarig

Personbild

Gunnar Stenström

Medlemsregisteransvarig

Personbild

Margareta Lindholm

Sekreterare

Personbild

Lena Eklund

Vice Ordförande

Personbild

Agneta Johansson

Ledamot i Styrelsen

  • Tel:
  • Epost: