Styrelsen

Styrelsen för SPF Seniorerna distrikt Gotland 2017

Britt Ohlsson

Ordförande

Eva Lindström

Ledamot

Göte Johansson

Kassör

Thomas Frid

Webansvarig

Margrethe Bernsen

Vice sekreterare

Barbro Kysinger

Sekreterare

Sten Björklund

Ledamot i Styrelsen

Jari Karivainio

Ledamot i Styrelsen

Per-Olof Jakobsson

Vice ordförande

Anna-Britta Hansson

Ledamot i styrelsen

Agneta Johansson

Styrelseledamot