Valberedningen

Distriktets Valberedning 2022

Hans Klintbom

Ledamot Valberedningen

Erna Sandqvist

Ledamot Valberedningen

Bert-Ola Wallin

Ledamot Valberedningen