Orförandekonferens hösten 2018

Ordförandekonferens i Tjellvarkyrkan 2018-10-16