Om distriktet

SPF Seniorerna Gotlandsdistriktet

 
Sveriges Pensionärsförbund är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Såväl ålderspensionärer som yngre avtalspensionärer är välkomna.
SPF bildades 1939 och är landets äldsta öppna pensionärs-organisation.

Medlemsantalet har under de två senaste decennierna ökat dramatiskt och organisationen har 2008 över 250 000 medlemmar, fördelade på 865 föreningar och 27 distrikt, varav Gotland är ett distrikt. Gotlandsdistriktet har 16 föreningar av varierande storlek. Antal SPF-medlemmar på Gotland var 1.411 i januari 2017.
Distriktets uppgifter är bl.a. att ge service till föreningarna, arrangera distriktssammankomster och stödja valda distrikts- och föreningsfunktionärer i deras arbete. Distriktet har ett studieråd för utbildningsfrågor och arbetar för IT-utveckling inom föreningarna. Vidare ordnar distriktet ett sommarting för alla medlemmar samt distriktsmästerskap i Boule, Kubb, Bowling och Hjärnkoll.

Distriktets uppgift är vidare att bevaka de äldres och SPF:s intressen i regionala, kommunala och statliga organ. Detta sker genom representanter i RPG - Regionala pensionärsrådet, i samråd med SoN - Social och Omsorgsnämnden och med HSN – Hälso- och sjukvårdsnämnden samt i Länsstyrelsens brukarråd.
Som pensionär behöver Du SPF för att få Dina intressen beaktade, men också för att få del i en stark gemenskap, när många andra band till medmänniskor brister, i och med att den viktiga gemenskapen genom arbetet upphör.