Reportage

Reportage från årsmötet 2021

Gotlands distriktet SPF Seniorernas årsstämma.

Ordföranden Britt Olsson hälsade alla välkomna till Suderbys Herrgård och SPF distriktets corona anpassade årsstämma.

Mötet inleddes med parentation för de medlemmar som lämnat oss under det gångna året.

Därefter vidtogs stämmoförhandlingarna, till att leda årets stämma valdes Hans Klintbom och till sekreterare Agneta Jacobsson.

Styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper godkändes och lades till handlingarna.

Med revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Budget och verksamhetsplan för 2021 presenterades och godkändes.

Sedan återstår det att se vad som kommer att kunna genomföras.

Närmast på agendan står förbundets Folkhälsodagar 17-21 maj,
gå gärna in på SPF hemsidan och läs mera.

Många intressanta digitala föreläsningar, allt från träningstips, psykisk ohälsa och läkemedel till musikquis och frågesport.

Sommaren ligger framför oss så vi hoppas att den och vaccinet kommer att göra det lite lättare att träffas. Förhoppningsvis går det att genomföra den tänkta aktivitetsdagen i september.

Styrelsen fick följande utsände: Ordförande Britt Ohlsson, ledarmöten Per-Olof Jacobsson,

Göte Johansson, Agneta Johansson, Thomas Frid, Jari Karivainio, Anna-Britta Hansson,

Eva Lindström, Margrethe Bernsen och Barbro Kysinger.

Ordförande avslutade stämman med att tackade deltagarna och speciellt Hans Klintbom för en väl genomför stämma.