Aktivitetsdag Suderbys

Aktivitetsdag på Suderbys Herrgård
2003-08-30 klockan 10.00

Program:

10.00. Ordförande tar till orda.
10.15. Landshövding
          Anders Flanking

11.15. Clary Winberg
          Radio Gotland

12.00. Lunch kyckling

13.15. Musik Handsome Molly
           Kaffe paus
           Mer musik

OBS ta med dansskorna
14.30. Avslutning

Pris 50:- ta med jämna pengar

Anmälan till den egna föreningen
senast 24 augusti.

Slutanmälan 25 augusti till Barbro
på SMS 076 2228897 eller mejl
bkysinger@telia.com