Kontakta oss

Kerstin Sondelius Rubarth

Styrelsen ordförande

Renée Lernestam

Styrelsen sekreterare

Olof Kårlén

Styrelsen kassör

Inga-Lill Bergh

Styrelsen ledamot

Ann Jalve

Styrelsen ledamot,Styrelsen ledamot

Bo Nordell

Styrelsen ledamot,Styrelsen kassör