Kontakta oss

Kerstin Sondelius Rubarth

Styrelsen ordförande

Inga-Lill Bergh

Styrelsen ledamot

Christina Kårlén

Styrelsen ledamot

Alf Lernestam

Styrelsen sekreterare,Styrelsen ledamot

Ann Jalve

Styrelsen ledamot,Styrelsen ledamot

Bo Nordell

Styrelsen kassör,Styrelsen ersättare