Kontakta oss

Hans Lindberg

Styrelsen ordförande

Solveig Rohlin

Styrelsen sekreterare

Inga-Lill Bergh

Styrelsen ledamot

Ann Jalve

Styrelsen ledamot

Maud Rangert

Styrelsen vice sekreterare

Bo Nordell

Styrelsen kassör,Styrelsen ersättare