Välkommen till SPF Seniorerna Skår

Vi är för närvarande drygt 160 medlemmar, där de flesta av oss bor i Skår, Örgryte eller centrala Göteborg.
Vår medlemsavgift är 250 kronor.
Vi har även många vänmedlemmar, som är ordinarie medlemmar i andra SPF-föreningar. Vänmedlemmarnas årsavgift hos oss är 60 kronor.
Varje vår gör vi en trevlig dagstur och varje höst gör vi en långresa ut i Europa. 
Dessutom massor av andra program. Se under rubriken "Program"