Funktionärer

Lars Leijon

Revisor

Hans Lindberg

Trafik,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Solveig Rohlin

Medlemsregisteransvarig CU

Kent Eriksson

Revisor

Britta Schröder

Valberedning

Ann Jalve

Resor,Resor

Renée Lernestam

Webbredaktör