verksamhetsberättelse 2021

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E SPF KAPRIFOLEN


”Som bekant slog Corona-pandemin till ordentligt 2020”. Så inleddes förra årets verksamhetsberättelse. En liknande formulering skulle kunna användas för år 2021. Det första månadsmötet genomfördes 28 april! I vårsolens glans gick vi den klassiska ”Grötlunken” i Rågårdsvik. Den följdes av kaffe med smörgås inne på gästgiveriet. Katharina Wilandh berättade om Rågårdsviks historia som badort. Hon hade själv kommit dit som barn med sin familj. En intressant bakgrund till Skaftös utveckling under efterkrigstiden.
Styrelsen beslöt före sommaren att vi skulle planera för årsmöte den 15 september, alltså halvåret senare än normalt. Lyckligtvis gick det att genomföra; ett sjuttiotal medlemmar kom, vilket var mer än väntat. Kanske berodde det på att Kaprifolen bjöd på kalaset? Minst lika troligt är den fina naturfilm som Jan Brunström visade: ”Naturen runt knuten”. Det känns som ett privilegium att ha en sådan skicklig naturfilmare i medlemskåren, och många deltagare uttryckte sin beundran efteråt.
Coronan höll sig i bakgrunden under hösten, varför vi genomförde ytterligare två höstmöten. 13 oktober kåserade Jan Udden, Bohusläns Museum, om den Finlandssvenske djurmålaren
Wilhelm von Wright. Ett gediget och inträngande porträtt av en av världens främsta i det gebitet. Intressant är ju också att Wright, som länge bodde på Orust, hade omfattande uppdrag för Kristinebergs Marinbiologiska station, bl.a. genom att måla alla kända fiskar som finns i våra vatten.
Den 17 november hade vi besök av Lars Abrahamsson, känd sedan tidigare föredrag i medicinska ämnen. Denna gång kallade han sitt föredrag ”Att leva längre – vilka alternativ finns? Det om något måste väl intressera Kaprifolerna? Javisst, ett 60-tal njöt av denne ordekvilibrist som bollade med vår bakterieflora och beskrev hur vi bäst skötte om den. Huruvida medlemmarna hädanefter kommer att tillämpa tipsen och därmed uppnå högre ålder är fortfarande höljt i dunkel.
Året avslutades tyvärr inte som tänkt: styrelsen planerade för Julfest den 17 december med musik och mycket glögg. Men nu satte en ny pandemi stopp för det! Vi fick ställa in.
En CIRKEL startades under hösten med inriktning på Västergötland. Tyvärr stökade pandemin till det, varför den endast kunnat ha ett möte. Den kommer dock igen nu i vår.
Föreningen ekonomi är god – vi har i skrivande stund ca. 40 000 kronor i bank- och kassamedel.

Bridgen, med Sven och Ingegerd Jaeger som sammanhållande, har fungerat, även om det varit månadsvisa avbrott på grund pandemin. Detta gäller också boule-versamheten, som sköts av Lars och Monica Bjuggren.
Sammantaget blev det förstås ett stympat år för Kaprifolen, men det är roligt att det inte tycks ha påverkat medlemsantalet. Vi har ännu i februari 2022, inte helt säkra siffror, men heller ingen indikation på stort tapp.
Styrelsen har sammanträtt nio gånger. Jag vill tacka ledamöterna för mycket konstruktiva möten, där många idéer kläckts och ingen dragit sig undan uppgifter. Att några av damerna då och då förgyller mötena med goda bakverk och kaffe bidrar förstås till gott samarbetsklimat!
Skaftö 2022-03-06
Gunnar Josephson, t.f. Ordförande Berit Bjurulf
Berit Lundh Carla Laurell
Ketty Magnusson Margareta Edvall
Mats Ehn, kassör