Stadgar

Nya stadgar från 1 jan 2022 där 1 kap. behandlar Gemensamma stadgar för SPF Seniorerna, 2 kap. Särskilda stadgar för föreningarna inom SPF Seniorerna, 3 kap. Särskilda stadgar för distrikt inom SPF Seniorerna,
4 kap. Särskilda stadgar för förbundet inom SPF Seniorerna