Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

I många av våra aktiviteter samarbetar vi med Studieförbundet Vuxenskolan (SV).

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet baseras på visionen om en hållbar utveckling med syftet att bidra till hållbar utveckling genom att bedriva verksamhet inom områdena kultur, folkhälsa, social ekonomi och miljö.

Genom att erbjuda en frivillig folkbildningsverksamhet med studiecirklar, föreläsningar och kulturarrangemang, tillgodoser vi behoven av kunskap, bildning och samhällsengagemang.

Se vuxenskolans program