SPF-Visan från Villstads SPF

SPF-sång Från Villstads SPF

Mel: Gällivarevisan/u.d.

Vi kallas seniorer, och det är visst, och sant. "Förr" var det gamle gubbe, eller gammel tant. Nu rör vi oss så mycket, vi nånsin kan förmå, med hopp om att vår hälsa, för lång tid ska bestå.

Vi har aktiviteter, av många skilda slag, så vill man pröva på, finns det något varje dag. Från frågesport till stavgång, körsång eller dans, boule och datakurs, eller resa någonstans.

Vi har en enkel regel, att värna om varann, att sprida lite glädje, så gott man bara kan. Det ská va öppna dörrar till Blekinges SPF, och alla skall med glädje, se fram mot varje träff.

Nu har vi åter samlats, till en trevlig stund, där vi skall hjälpas åt, i vårt vänliga förbund. Att sprida lite glädje, i glada vänners lag och sjunga så det brusar, av livets välbehag.