Kontakta oss

Börje Andersson

Väntjänst

Ingegerd Andersson

Väntjänst

Sonja Blomé

Folkhälsa/Friskvård

  • Tel:
  • Epost:

Gunnar Hansson

Väntjänst

  • Tel:
  • Epost:

Lars Holmberg

Väntjänst

  • Tel:
  • Epost:

Kjell GG Johansson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Birgit Karlsson

Väntjänst

  • Tel:
  • Epost:

Hans-Ove Nilsson

Väntjänst,Trafik

Elisabet Petersson

Medlemsregisteransvarig CU

Astrid Svensson

Resor

Birger Svensson

Resor