Funktionärer

Sonja Blomé

Folkhälsa/Friskvård

Gustav Fredriksson

Valberedning

Sonja Blomé

Folkhälsa/Friskvård

Birgit Karlsson

Väntjänst

Hans-Ove Nilsson

Väntjänst,Trafik

Tommy Persson

Väntjänst

Birger Svensson

Utbildningsansvarig

Lars Nilsson

Webbredaktör