Kontakta oss

Uppdaterades: 27 januari 2017
--todo--

Börje Andersson

Väntjänst

--todo--

Ingegerd Andersson

Väntjänst

--todo--

Sonja Blomé

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Gunnar Hansson

Väntjänst

--todo--

Lars Holmberg

Väntjänst

--todo--

Kjell GG Johansson

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Birgit Karlsson

Väntjänst

--todo--

Hans-Ove Nilsson

Väntjänst,Trafik

--todo--

Elisabet Petersson

Medlemsregisteransvarig CU

--todo--

Astrid Svensson

Resor

--todo--

Birger Svensson

Resor

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 27 januari 2017