SPF Seniorerna Bräkne-Hoby

Välkommen till vår förening!

V Ä L K O M M E N

till SPF Seniorerna Bräkne - Hoby-förening och till våra månadsmöten, resor, studiecirklar, boule-spel, pubkvällar och andra trevliga sammankomster.

För vår årsavgift kronor 300:- kan vi dessutom erbjuda våra medlemsförsäkringar, där de tre första månaderna är avgiftsfria för alla. Därefter blir man kontaktad av försäkringsbolaget för att fortsätta försäkringarna, om man så önskar.

Vårt program med datum och klockslag hittar du här på vår hemsida under "Aktiviteter" 

Vi sänder gärna programmet hem till dig, så ring
Birger Svensson, 0733-3484225. 

Välkommen till vår förening och våra aktiviteter!!

STYRELSEN