Månadsmöte 9 April

Månadsmöte 9/4 Mats Harrysson berätta
Minnen som bleknar- Beredskapen under 2:a världskriget.

Foto: Ulf Linde