ÅRSMÖTE 2019SPF Seniorerna i Bräkne-Hoby har den 12/2 haft årsmöte i samarbete SV. Ordf. Kjell GG Johansson hälsade alla välkomna.


Kören inledde parentationen med att sjunga Tysta Skyar och Berit Ljungström läste namnen på de avlidna. Elisabeth Pettersson tände ljusen och Berit läste två vackra dikter och det hölls en tyst minut. Kören sjöng, En spröd liten tråd och Håll mitt hjärta.

Därefter vidtogs mötesförhandlingar som hölls av Gustav Fredriksson ordf. och Birger Svensson som sekr. Styrelsen fick två nya medl. Jan Fälteke som ledamot och Hasse Jonsson ansv. data o media. Valberedningen Berit Ljungström och Kerstin Linde avgick och avtackades med blommor. Kören tackades med vackra rosor.

Sen dags för fikan med goda semlor, lotteriet fick avsluta dagen.


Vid pennan

Kerstin Linde

Foto Ulf Linde