Hälsa och Friskvård

En god kondition har stora hälsoeffekter på skelett, muskler, nervsystem, hjärta och blodkärl, och sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2 kan lindras genom fysisk aktivitet, träning, och därigenom bättre kondition.