Om föreningen

SPF Pärlan

SPF är en medlemsorganisation för människor som är berättigade till pension, oavsett ålder. Det finns ca 2 miljoner pensionärer i Sverige. 

Den är politiskt och religiöst obunden. Den arbetar för inflytande, valfrihet och livskvalitet. Aktivitet och gemenskap, rättigheter och inflytande är honnörsord. Föreningen är remissinstans i vissa kommunala frågor. 

Föreningen Pärlan startade 1983. Medlemsantalet har stigit allt eftersom och varje år tillkommer många nya. SPF Pärlan har nu, februari 2018, 230 medlemmar. Föreningens mål är att kunna attrahera människor för att ge gemenskap och aktiviteter tillsammans, liksom att finna glädje och trivsel i våra träffar som ska passa såväl 65- som -90åringar.

Ordförande sedan 2022.Göran Stenlund , Kassör Kjell-Åke Larsson ,                             Martin Dahlin är sekreterare.