Studiecirkel

Att med lätthet hantera smartphone

Grupp 1 har klarat examen i att hantera smartphone