Funktionärer

Ulla Berg

Folkhälsa/Friskvård

Inger Boström

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Data

Sten Dahlberg

Trafik

Gunilla Dahlin

Folkhälsa/Friskvård

Martin Dahlin

Webbredaktör,Resor

Berne Granberg

Valberedning

Katrine Hellström

Folkhälsa/Friskvård

Kaj Holmström

Resor

Carina Lidström

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Robert Lidström

Trafik

Siv Lundin

Resor

Christina Nilsson

Resor

Per Nilsson

Utbildning,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Rolf Nilsson

Valberedning

Ulf Östman

Revisor

Karl-Erik Sjöberg

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie,Folkhälsa/Friskvård

Birger Wallgren

Trafik

Britt-Marie Stenvall

Revisor