Funktionärer

Har ser du vilka som är föreningens funktionärer 2020

Ordförande Kjell-Åke Larsson

Kassör Lorentz Lundgren

Sekreterare Martin Dahlin

Övriga i styrelsen: Ulla Berg , Göran Stenlund , Ulf Bröjer, Katrine Hellström.

Ersättare: Carina Lidström , Berne Granberg

Lotteriansvariga är Marianne Renlund och Inez Hellström

Trafikkommitté (Sammankallande Vakant)  Robert Lidström , Sten Dahlberg

Resekommitté Martin Dahlin (sammankallande) Siv Lundin , Christina Nilsson,  Gerd Westerlund , Kaj Holmström

Festkommitté Katrin Hellström (samankallande) Marta Danielsson, Berne Granberg, Inez Hellström, Ulf Bröjer, Gunvor Granberg

TTR : Carina Lidström , K-E Sjöberg. Suppleant Anita Lindgren

Friskvård Gunvor Granberg (samankallande) Katrin Hellström, Ulla Berg , Gunilla Dahlin , K-E Sjöberg     (Gruppen är vilande under 2020)

Bowling: P-O Persson

Studieombud : Martin Dahlin

Ukelele : Stig Boström

SPF kören : Cristina Nilsson

Pressreferent ; Inger Boström / Carina Lidström

Valberedning Rolf Nilsson, Berne Granberg, 

Revisorer: Britt-Marie Stenvall (samankallande) Ulf Östman, ers:Rolf Nilsson