Funktionärer

Har ser du vilka som är föreningens funktionärer 2022

Ordförande: Vakant

Kassör : Kjell-Åke Larsson
Vice Ordf:  Katrine Hellström

Sekreterare : Martin Dahlin

Styrelseledamöter :Sune Johansson , Sonja Sidenmark , Marianne Renlund

Suppleanter : Carina Lidström ,
Revisor : Britt-Marie Stenvall , Ulf Östman
Valberedning : Per Nilsson,Ulla Berg,Eilert Isaksson

Lotteriansvariga är Marianne Renlund och Inez Hellström, Karin Sundström

Trafikkommitté Sune Johansson , Sten Dahlberg

Resekommitté Martin Dahlin (sammankallande) , Gerd Westerlund , Kaj Holmström ,
Gun Boldrup

Festkommitté Katrin Hellström (samankallande),  Inez Hellström,Gunvor Granberg,
Siv Lundin

KHPR : Carina Lidström ,  Gunvor Granberg , K-Å Larsson

Folkhäsogruppen : (Ej utsedda ledamöter)

Bowling: Marianne Renlund
Boule :
Kontaktperson mot Vuxenskolan : Martin Dahlin
Pressreferenter :Inger Boström , Sonja Sidemark,Birgit Viklund,Ulla Berg
Rekryteringsansvariga : Samtliga medlemmar
Pärlans hemsida : Martin Dahlin
Medlemsregister : Martin Dahlin
Ansvariga för folkhälsoveckan : Ej utsedda ännu