Berättarträff Trafik Torsdag 28 april kl:13.00

Berättarträff Torsdag 28 april kl:13.00 Lokal : "Pärlan" Forum
Kom och delta och ställa frågor angående snöröjningen,halkbekämpningen,
trottoarer,gång& cykelbanor,parkeringsplatser för handikappade m.m. samt
övriga trafikfrågor inom kommunen. Planerade gatu & vägarbeten 2022 inom
kommunen.
Inbjudna gäster : Mattias Broström Älvsby Energi
                             : Roger Toumas Älvsby kommun
                             : Stefan Nilsson Älvsby lokala polis
Inträde 50 kr (kaffe & fika ingår)
Anmälan senast Onsdag 27 April kl:17.00
Anmälan till Katrine 070-2808926
Välkomna Spf Pärlans styrelse
33 st deltagare