Boule

Spf Pärlan inbjuder till Boule spel i sommar i Lomtjärns parken
Spf Pärlan kommer att starta upp träff med Boule spel i sommar i Lomtjärns parken. Social samvaro med fika paus där var och en tar med sig fika.
Intresserade kontaktar : Leif Edin 076-8394702 , Mona Hedman 070-3436672
Välkomna Spf Pärlan