Berättarträffar

Onsdag 22Jan

Medverkande Älvsbylokalpolis Pärlan Forum kl:13.00

Övrig information från styrelsen

Kaffe & kaka 30 kr

Välkommna                                                                                                                   ___________________________________________________________________

Onsdag 5 Feb Lokal Pärlan kl:13.00

Berättarträff med Erika Groth Älvsby kommun 

Energi & Klimatrådgivning

Övrig info från föreningen

Kaffe/kaka 30 kr

Välkommen

___________________________________________________________________

Onsdag 11 Mars kl 13.00 Lokal Pärlan Forum

Platschef från Polarbageriet informerar om dess verksamhet

Övrig info från föreningen

Kaffe /kaka 30 kr

Välkommen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 15 April   INSTÄLLT                                                                                        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 13 Maj

Torsdag 20 Aug (Surströming)

Onsdag 7 Okt

Onsdag 9 Dec (Julfest ?????)