Ordf spalt 2019

Ordförande spalt 2019

Jag konstaterar att åren rinner iväg och att ett nytt år står för dörren.                                  Att delta i en seniorförening medför nya bekanta . Men tyvärr försvinner vissa.                                             För oss äldre är den sociala gemenskapennörvändig att tillvarata.                                                                 Sammankommster där vi kan träffas under gemytliga former,bekanta oss med varandra ,småprata,sjunga,låta oss underhållas bör vara ett mål för alla i Pärlan.                                                        Min önskan är att föreningen fortsätter på samma linje med möten,berättarträffar,studiecirklar m.m.            Vår styrelse ser gärna att Ni medlemmar kommer med förslag på nya aktiviteter. Ge gärna förslag              på berättarträffar och diskutionsträffar där vi möts och pratar över något intressant ämne.                           I dagens samhälle med allehanda utbud kan vi i Pärlan glädja oss åt att Ni medlemmar                               ställer upp på våra aktiviteter.                                                                                                                         För mig som ordförande har det varit glädjande att som regel vid våra träffar hälsa nya medlemmar           välkommna . SPF seniorerna Pärlan har haft förmånen att fortlöpande få nya medlemmar och där             hoppas jag att vi alla berättar om föreningen och erbjuder våra vänner och bekanta medlemskap.               Jag tackar mina styrelsekamrater ,alla Ni som arbetar i de olika verksamheterna vi bedriver samt               alla Ni underbara medlemmar som alltid ställer upp.                                                                                       Förhoppningen är att den kommande styrelsen 2020 skall med Er medverkan  aktivera till                           social samvaro i glädjens tecken.                                                                                                                   Nu när vi tar jul och nyårspaus hoppas jag att ni alla får ett bra slut på det gångna året.                               Slutligen önskar jag en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR                    

Hälsningar från ordförande Per