Program våren 2023

Januari
Onsdag 11
kl. 15.30
Bowling i Knock´em down, resterande
datum
är 25/1, 9/2, 1/3, 9/3 och 21/3.
OBS! Olika veckodagar olika veckor
Bindande anmälan till Tomas 070-3972159
senast söndagen innan.
Onsdag 18
kl. 14.00
Bingo i Tävelsås bygdegård. Kaffekorg.
Resterande datum är 8/2,8/3 och 5/4
Februari
Söndag 19
kl. 14.00
Årsmöte i Tävelsås bygdegård.
Underhållning
Föreningen bjuder på enklare förtäring.
Anmälan till någon i styrelsen senast 11/2.
Mars
Onsdag 22
kl. 14.00
Vårpynt med Anna-Lisa Carlsson i Videsborg.
Medtag krukor m.m.Övrigt material till
självkostnadspris. Fika 50 SEK.
Anmälan till Anna-Lisa 076-8449906 eller
Elisabeth 070-4270545 senast 15/3
Torsdag 23
kl. 14.00
Våffeldag i Videsborg. Underhållning
Kostnad 100 SEK. Meddela om du har nägon matallergi.
April
Onsdag 12
kl. 10.00
Vandring i Tävelsås. Samling vid Ållaryds
vägskäl. Tag med kaffekorg och stol.
Måndag 17
kl.10.00
Boulen börjar på Dänningevallen och
fortsätter alla måndagar tills vidare. Kostnad
200 SEK för medlemskap i VD/IF.
Onsdag 26
Kl. 14.00
Information i Videsborg om SPF:s förmåner
av distriktsrepresentant. Fika 50 SEK.
Meddela om du har nägon matallergi.
Maj
Torsdag 11
kl. 07.00
Gökotta vid båthamnen i Kalvshaga. Bengt
grillar korv.Tag med kaffekorg.
Meddela om du har nägon matallergi.
Onsdag 24
kl.10.00
Vandring i Kalvsvik. Samling vid parkeringen
intill lanthandeln. Tag med kaffekorg och
stol .
Juni
Tisdag 06
kl. 14.00
Nationaldagen firas vid Jaktstugan i Tävelsås.
Tag med kaffekorg inkl. dricka. Föreningen
bjuder på korv med bröd. Meddela om du har nägon matallergi.
Söndag 18
Kl. 13.00
Midsommarfest i Kalvsviks bygdegård. Sill
och potatis med tillbehör,bröd och smör.
Kaffe och tårta. Underhållning.
Kostnad 200 SEK. Bindande anmälan senast 11/6 till någon i styrelsen.
Meddela om du har nägon matallergi.

Bussresa med Tingsryds buss till Jönköping, tisdag 27 juni 2023

07:00 Avresa från Tävelsås, Skola.
07:10 Avesa från Dänningelanda,
07:35 Avresa från Växjö, Teleborgs vattentorn
Morgonfika utomhus från bussen (två frallhalvor/person + the&kaffe

10:15 Husqvarna Museum
Guidat besök i ett museum som åskådliggör den skiftande tillverkning som skett under vammärket "Husqvarna".

12:15 Stugan i Jönköpings stadspark
Lunch bestående av Kotlettrad med kokt potatis, och gräddsås, sallad, bröd, smör, dryck samt kaffe & kaka. (13,30)

14:00 Tabergsgruvan
Gruvdriften är numera nedlagd och därför finns möjlighet att besöka ett bergs insida. Besöket sker med guide som berättar historien om berget, geologin, naturen, fladdermössen och övriga djur som finns i anslutning tili gruvan,
Gruvan är ganska lättillgänglig går t.o.m att komma in i gruvan med rullstol  (-15:30)
16:30 Vrigstad
Eftermiddagsfika samt information om ostkakebageriets verksamhet och möjlighet till inköp av ostkaka (-17:30)
18:30 ca. Hemkomst till Växjö
18:40 ca. Hemkomst till Dänningelanda
19:00 ca. Hemkomst till Tävelsås
Kostnad; ca I 000 kronor / person                                                      Betalning till föreningens swish eller bank konto senast 31 maj.

OBSERVERA att du själv får ta kontakt med dina anmälningar där det anges. Meddela per telefon, SMS eller E-post.
Betalning: Föreningens Swish som är 123 380 54 70 eller kontant.
Titta in på vår hemsida ibland. Ytterligare info och aktiviteter kan
tillkomma under våren. Hemsida SPF:www.spf.se/kronoberg         ( sök förening )
Vår studie- och kulturverksamhet genomförs i samverkan
med Studieförbundet Vuxenskolan Kronober

Vill Du delta i Mellersta Kinnevalds SPF:s aktiviteter måste Du vara
medlem i någon SPF-förening. Årsavgift för 2023: 250 SEK
Inbetalningskort skickas ut i januari och ska betalas senast i mars.
SPF Seniorerna Mellersta Kinnevald

Mellersta Kinnevalds SPF:s styrelse
Adress:
c/o Bengt Malmgren Odenslanda Ramdala
355 94 Vederslöv
E-post: bengt.e.malmgren@gmail.com
Hemsida SPF ( sök förening ): www.spf.se/kronoberg
Mellersta Kinnevalds SPF:s styrelse
Bengt Malmgren
Ordförande
Bengt Malmgren.                                              bengt.e.malmgren@gmail.com 070-57 78 212
Vice ordförande                                                                        Tomas Lindqvist
t_lindqvist@outlook..com 070-39 72 159
Kassör
Rita Palm                                                      ritapalm.stenslanda@gmail.com 076-11 89 96                  Sekreterare                                                                            Elisabeth Bergdahl
elisabeth.bergdahl@pbprog.se 070-42 70 545
Ledamot
Lilian Karlsson                                                          handaflit@hotmail.com 070-64 77 196
Ledamot
Mona Mattsson                                                       solbertmattsson@gmail.com 076-85 14 276
Medlemsansvarig
Ove Stålfors                                                                ove.stalfors@gmail.co 0705850748