23 okt kransbindning

10 glada damer under ledning av Anna-Lisa Carlsson samlades i Videsborg för att göra kransar och dekorationer. En rolig eftermiddag med lite knep och knåp och fika rast med Anna-Lisas goda kakor.