Stadgar

SPF Mellersta Kinnevald följer SPF-s normalstadgar utan avvikelser.