Månadsmöte

18 feb.Månadsmöte i Videsborg. Representanter från SeniorNet går igenom smartphone hantering.